یوکیا آمانو در کمیسیون برجام حاضر شد

یوکیا آمانو در کمیسیون برجام حاضر شد

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-23 22:04:57
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ یوکیا آمانو در کمیسیون برجام حاضر شد

یوکیا آمانو در کمیسیون برجام حاضر شد که بعد از مدت کوتاهی درخواست کرد تا جلسه غیر علنی برگزار شود ..... که اینگونه شد

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link