گلستانه: راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران 1350 (فیلم)

گلستانه: راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران 1350 (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-11-08 11:15:46
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ گلستانه: راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران 1350 (فیلم)

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link