گلستانه: راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران 1350 (فیلم)

گلستانه: راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران 1350 (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-05-01 13:31:10
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ گلستانه: راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران 1350 (فیلم)

ارسال نظرات