انتقاد از ارسال برجام به شورای امنیت ملی

انتقاد از ارسال برجام به شورای امنیت ملی

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-20 07:40:31
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ انتقاد از ارسال برجام به شورای امنیت ملی

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام از ارسال برجام به شورای عالی امنیت ملی انتقاد کرد

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link