تصادف خودرو سمند با کامیون در محور بردسکن به سبزوار

تصادف خودرو سمند با کامیون در محور بردسکن به سبزوار

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-20 07:35:11
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ تصادف خودرو سمند با کامیون در محور بردسکن به سبزوار

دوکشته در این تصادف

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link