راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران ۱۳۵۰

راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران ۱۳۵۰

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-05-01 13:17:39
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ راه اندازی اولین مرکز کامپیوتر در ایران ۱۳۵۰

ارسال نظرات