جابه جایی اجسام به کمک امواج صوتی

جابه جایی اجسام به کمک امواج صوتی

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-12-09 14:20:29
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ جابه جایی اجسام به کمک امواج صوتی

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link