مجموعه انیمیشن دردونه ها - خشونت و محبت (فیلم)

مجموعه انیمیشن دردونه ها - خشونت و محبت (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-05-01 14:05:50
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ مجموعه انیمیشن دردونه ها - خشونت و محبت (فیلم)

در برخورد با کودکان متدواما باید حس امید و محبت را در بین حرف هایمان جاری کنیم تا آنها حس اهمیت بین خود و والدین را داشته باشند و باید تا جایی که امکان دارد در برخورد با فرزندانمان از خشونت و الفاظی که خشم را منتقل میکنند جلوگیری بکنیم

ارسال نظرات