از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگ‌تر شدن تنگه هرمز (فیلم)

از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگ‌تر شدن تنگه هرمز (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-04-31 22:52:56
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگ‌تر شدن تنگه هرمز (فیلم)

یک‌سوم نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد و مطابق قوانین بین‌المللی تا دوازده مایل از ساحل ایران جزو آب‌های ایران محسوب می‌شود.

ارسال نظرات