از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگ‌تر شدن تنگه هرمز (فیلم)

از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگ‌تر شدن تنگه هرمز (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-03-12 19:34:16
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی تا تنگ‌تر شدن تنگه هرمز (فیلم)

یک‌سوم نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد و مطابق قوانین بین‌المللی تا دوازده مایل از ساحل ایران جزو آب‌های ایران محسوب می‌شود.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link