مجموعه انیمیشن بل بشو - خسارت (فیلم)

مجموعه انیمیشن بل بشو - خسارت (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-03-01 14:46:03
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ مجموعه انیمیشن بل بشو - خسارت (فیلم)

در ساختمان ها و مجتمعات مسکونی حق خسارت زدن به محیط هایی که برای کل ساکنین هست را ندارد و در صورت انجام این عمل باید هزینه این خسارت وارده را جبران کند

ارسال نظرات