ققنوس چرا شکل گرفت و به دنبال چیست؟ (فیلم)

ققنوس چرا شکل گرفت و به دنبال چیست؟ (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-06-25 06:46:04
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ ققنوس چرا شکل گرفت و به دنبال چیست؟ (فیلم)

شبکه ققنوس، پلتفرمی بر مبنای فناوری دفتر کل توزیع شده است که متشکل از میزبان های غیرمتمرکز است. شبکه ققنوس پلتفرمی جهت توکنایز کردن انواع دارایی ها است و در تلاش است تا بتواند بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات کشور را برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم که اقتصاد دیجیتالی است، آماده کند. در گفت وگو با سید ولی الله فاطمی مدیرعامل ققنوس، نگاهی داشتیم به ایده اولیه و دلیل شکل گیری شبکه ققنوس و رمزارز پیمان.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link