خودرو های برقی چگونه کار میکنند ؟-قسمت اول (فیلم)

خودرو های برقی چگونه کار میکنند ؟-قسمت اول (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-08-21 16:10:30
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ خودرو های برقی چگونه کار میکنند ؟-قسمت اول (فیلم)

گوینده : نگین ثقفیان -مترجم : مهندس محسن میرزایی ،مخندس حامد رشیدی -ارائه ای از وبسایت مستندهای مهندسی با تشکر از وبسایت خوب نماشا

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link