خودرو های برقی چگونه کار میکنند ؟-قسمت اول (فیلم)

خودرو های برقی چگونه کار میکنند ؟-قسمت اول (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-05-01 13:27:26
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ خودرو های برقی چگونه کار میکنند ؟-قسمت اول (فیلم)

گوینده : نگین ثقفیان -مترجم : مهندس محسن میرزایی ،مخندس حامد رشیدی -ارائه ای از وبسایت مستندهای مهندسی با تشکر از وبسایت خوب نماشا

ارسال نظرات