حافظه های SD چگونه کار میکنند.

حافظه های SD چگونه کار میکنند.

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-25 11:00:03
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ حافظه های SD چگونه کار میکنند.

این آموزش به بحث در مورد استفاده از کارت های SD برای داده های ورود به سیستم با Arduino هستش. آموزش نشان می دهد که چگونه با استفاده از کتابخانه SD.h Arduino کارکنید و همچنین انتقال فایل های داده های وارد شده از کارت SD را به یک صفحه گسترده برای رسم یک نمودار چگونه است. Tutorial: Using an SD Card with the Arduino for Data Logging

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link