فرازی ازحکمت ۳۸ نهج البلاغه : خود پسندی

فرازی ازحکمت ۳۸ نهج البلاغه : خود پسندی

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-03-12 20:34:28
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ فرازی ازحکمت ۳۸ نهج البلاغه : خود پسندی

فرازی ازحکمت ۳۸ نهج البلاغه : وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ = و ترسناك ترین تنهایى خود پسندى است .

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link