کتاب یک نجار

کتاب یک نجار

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-03-07 01:56:14
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ کتاب یک نجار

معرفی کتاب یک نجار داستانی در مورد بزرگترین راهبردهای موفقیت نوشته جان گوردون ترجمه: مصطفی دهقان-اعظم جوادزاده

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link