معجزه برای دخترک یک ساله

معجزه برای دخترک یک ساله

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-09-15 06:46:26
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ معجزه برای دخترک یک ساله

العالم/ یک دختر بچۀ یک ساله در الجزایر که به کُما رفته بود ، هنگام بحث و گفتگوی پزشکان معالج برای برداشتن دستگاه تنفس مصنوعی به هوش آمد و زندگی خود را ازسرگرفت.این دختر بچۀ الجزایری به نام مروه که از اختلالات عصبی شدید رنج می برد ، سپتامبر گذشته در بیمارستان بستری شد و پزشکان معالجش که از بهبودی وی ناامید شده بودند ، می خواستند دستگاه تنفس مصنوعی را بردارند ولی پدر و مادرش شدیداً مخالفت کردند.پدر و مادر مروه با راه اندازی کمپینی در فیسبوک برای جمع آوری پول با هدف تمدید مدت بستری دختر خود در اتاق کُما بیش از 70 هزار امضاء جمع کردند و با همین امضاها دادگاه را وادار کردند که حکم تمدید بستری دخترشان را به مدت 2 ماه دیگر صادر کند.ولی پزشکان معالج معتقد بودند که امیدی به زنده ماندن مروه نیست و اگر زنده بماند، نمی تواند به راحتی راه برود ، غذا بخورد و نَفَس بکشد.پزشکان معالج 10 روز پس از صدور حکم دادگاه با همدیگر درباره برداشتن یا برنداشتن دستگاه تنفس مصنوعی بحث و گفتگو می کردند که ناگهان مروه به هوش آمد و با بیرون آمدن از اتاق کُما معجزه را به آنها نشان داد.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link