دوران (قسمت 17) | بخش پنجم بررسی انقلاب روسیه (فیلم)

دوران (قسمت 17) | بخش پنجم بررسی انقلاب روسیه (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-09-18 11:16:50
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ دوران (قسمت 17) | بخش پنجم بررسی انقلاب روسیه (فیلم)

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب روسیه گفتگو می شود

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link