طراحی وب سایت از نقطه صفر | HTML5 قسمت اول (فیلم)

طراحی وب سایت از نقطه صفر | HTML5 قسمت اول (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-09-15 06:46:37
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ طراحی وب سایت از نقطه صفر | HTML5 قسمت اول (فیلم)

در این ویدئو با ساختار کلی صفحات HTML و اتریبیوت ها و تگ ها آشنا می شویم. http://www.alialaei.ir https://www.linkedin.com/in/alialaei-dev/

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link