شرکت خرمای کریستال در نمایشگاه AgroFood 2019 (فیلم)

شرکت خرمای کریستال در نمایشگاه AgroFood 2019 (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-09-15 06:51:10
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ شرکت خرمای کریستال در نمایشگاه AgroFood 2019 (فیلم)

حضور شرکت بین المللی صادرات خرمای کریستال در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و محصوات کشاورزی (AGRO FOOD ) در تهران 2019 .

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link