تلاش کودو برای نجات از چنگ سگ های وحشی (حیوانات باهوش) (فیلم)

تلاش کودو برای نجات از چنگ سگ های وحشی (حیوانات باهوش) (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-09-15 06:48:00
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ تلاش کودو برای نجات از چنگ سگ های وحشی (حیوانات باهوش) (فیلم)

این حیوان علی رقم سرعتی که در خشکی دارد ترجیحا به داخل رود آمده چون سرعت و توانایی سگ ها در آب خیلی کمتر از کودو می باشد

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link