زندگی ـ سهراب سپهری (فیلم)

زندگی ـ سهراب سپهری (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-08-22 20:18:10
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ زندگی ـ سهراب سپهری (فیلم)

زندگی ذره كاهیست ، كه كوهش كردیم زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ، زندگی نیست بجز دیدن یار ، زندگی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به كسی ، ورنه هر خار و خسی ، زندگی كرده بسی ، زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ، دو سه تا كوچه و پس كوچه و اندازه ی یك عمر بیابان دارد . ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ؟! ...

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link