زندگی یعنی چه؟ سهراب سپهری (فیلم)

زندگی یعنی چه؟ سهراب سپهری (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-08-22 21:24:16
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ زندگی یعنی چه؟ سهراب سپهری (فیلم)

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link