زنده ماندن معجزه آسای یک مرد پس از افتادن به زیر مترو (فیلم)

زنده ماندن معجزه آسای یک مرد پس از افتادن به زیر مترو (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-01-17 16:55:04
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ زنده ماندن معجزه آسای یک مرد پس از افتادن به زیر مترو (فیلم)

یک مرد ۴۳ ساله در ایالت بنگال غربی هند هنگام سوار شدن مترو، پایش سر خورد و به زیر واگن افتاد. در همین موقع قطار راه افتاد و این مرد را چند متری با خود کشید.یک مامور مترو با اقدام به موقع خود توانست جان این مرد را نجات دهد.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link