از طغیان رود خانه ها تا دستور تخلیه منازل (فیلم)

از طغیان رود خانه ها تا دستور تخلیه منازل (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-01-17 16:05:52
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ از طغیان رود خانه ها تا دستور تخلیه منازل (فیلم)

تکرار کابوس سیل لرستان/ از طغیان رودخانه ها تا دستور تخلیه منازل Payamnaein.ir

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link