اثربخشی آموزش (فیلم)

اثربخشی آموزش (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-03-13 12:29:58
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ اثربخشی آموزش (فیلم)

اثربخشی آموزش به مزایایی که شرکت و کارآموزان از آموزش دریافت می کنند ، اشاره دارد. مزایای کارآموزان ممکن است شامل یادگیری مهارت ها یا رفتارهای جدید شود و این موضوع برای شرکت ها می تواند شامل افزایش فروش و رضایت بیشتر مشتریان باشد. ارزیابی آموزش نتایج و معیارهای خاصی را برای تعیین مزایای برنامه مد نظر قرار می دهد. در این زمینه متودهای فراوانی تاکنون معرفی و بررسی شده اند که در این ویدئو مواردی که نقطه مشترک تقریباً همه این روش ها هستند به طور خلاصه معرفی می شوند.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link