جلسۀ ششم تدریس فیزیک اتمی توسط مهندس سعید نمازی (فیلم)

جلسۀ ششم تدریس فیزیک اتمی توسط مهندس سعید نمازی (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-01-18 08:07:13
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ جلسۀ ششم تدریس فیزیک اتمی توسط مهندس سعید نمازی (فیلم)

جلسۀ ششم تدریس فیزیک اتمی توسط مهندس سعید نمازی مخصوص دانش آموزان پایۀ دوازدهم و داوطلبان کنکور رشتۀ ریاضی و تجربی

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link