صحبت های جنجالی رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال (فیلم)

صحبت های جنجالی رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-01-18 08:25:25
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ صحبت های جنجالی رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال (فیلم)

برای اطلاعات بیشتر : http://persiancart.irبرگزاری مجمع شدنی نیست/فیفا قانع نخواهد شد/اساسنامه باید اصلاح شد/این اساسنامه منشا فساد در فوتبال ما است.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link