جاده ابریشم 18 (فیلم)

جاده ابریشم 18 (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-01-18 10:11:40
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ جاده ابریشم 18 (فیلم)

مستند جاده ابریشم - 1980 The Silk Road - ق 18 - ( شهر مدفون در دریاچه ) - سفری است در طول تاریخی تجاری بین شرق و غرب با نگاهی برمیراث فرهنگی درتمدن های متنوع آسیایی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگها و نوع زندگی مردم در طول این جاده - ( صدای استادان دوبله پرویز بهرام احمد رسول زاده ) - Gap.im/nama66

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link