وقتی پلیس نژادپرست، سراغ آدم اشتباهی برای گیر دادن می ره. هی می گه بگید جرمم چیه (فیلم)

وقتی پلیس نژادپرست، سراغ آدم اشتباهی برای گیر دادن می ره. هی می گه بگید جرمم چیه (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-22 17:03:24
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ وقتی پلیس نژادپرست، سراغ آدم اشتباهی برای گیر دادن می ره. هی می گه بگید جرمم چیه (فیلم)

وقتی پلیس نژادپرست، سراغ آدم اشتباهی برای گیر دادن می ره. هی می گه بگید جرمم چیه و چرا دستگیر می کنید؟ که خب دلیلی ندارن. آخر سر می گه کارت شناساییم رو چک کنید. معلوم می شه مامور FBI رو گرفتند

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link