اتفاق خطرناک در ذوب آهن! به صدا درآمدن آژیر هشدار (فیلم)

اتفاق خطرناک در ذوب آهن! به صدا درآمدن آژیر هشدار (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-24 20:51:27
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ اتفاق خطرناک در ذوب آهن! به صدا درآمدن آژیر هشدار (فیلم)

اتفاق خطرناک در ذوب آهن! به صدا درآمدن آژیر هشدار لحظه خروج و پیچ خوردن تیر آهن از خط تولید با دمای ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد، ذوب آهن اصفهان

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link