مقدمه و توضیحاتی از نحوه تولید پروژه (فیلم)

مقدمه و توضیحاتی از نحوه تولید پروژه (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-24 20:39:10
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ مقدمه و توضیحاتی از نحوه تولید پروژه (فیلم)

در این ویدئو به عنوان مقدمه ای برای پروژه درس محیط های چند رسانه ای توضیحاتی از نحوه اجرا و ساخت این پروژه آموزشی تعاملی نوشته شده است

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link