چرا ایران در برابر تحریم ها مقاوم شده است؟ ( فیلم )

چرا ایران در برابر تحریم ها مقاوم شده است؟ ( فیلم )

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-25 11:07:19
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ چرا ایران در برابر تحریم ها مقاوم شده است؟ ( فیلم )

رجب صفروف، مدیر کل مرکز مطالعه ایران معاصر در روسیه به این سوال پاسخ می دهد.

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link