چرا جهان تخت است

چرا جهان تخت است

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-22 16:09:35
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ چرا جهان تخت است

تورم کیهانی یک نظریه است که در 1980s توسط کیهان شناس آلن گوث برای پاسخ به برخی از سوالات پیشنهاد شده است . . . . . (زبان این کلیپ انگلیسی است)

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link