چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟! (فیلم)

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟! (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-25 12:03:34
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟! (فیلم)

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟! و چرا پیامبر اسلام در عربستان #مبعوث شده اند؟!

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link